ilmihal... Učitavanja Sadržaja...

III DIO - KULTURA ISLAMSKOG ŽIVOTA

 

ISLAMSKI BLAGDANI
Muslimani imaju dva blagdana:
- Ramazanski bajram i
- Kurban-bajram.

Ramazanski bajram
Ramazanski bajram je blagdan koji muslimani svečano obilježavaju po isteku ramazana 1., 2. i 3. dana mjeseca ševvala u znak veselja što su izvršili dužnost ramazanskog posta, klanjali teravih-namaze, posjećivali džamiju i slušali predavanja, pa se nadaju u Allahovu milost i nagradu.

Kurban-bajram
Kurban-bajram je blagdan koji muslimani obilježavaju 10., 11., 12. i 13. dana mjeseca zul-hidžeta. Osim bajram-namaza muslimani na Kurban-bajram kolju kurbane. Kurban je islamski obred koji se sastoji od klanja u ime Boga propisane životinje u određeno vrijeme. Od kurbanskog mesa treba 1/3 podijeliti siromašnim muslimanima i muslimankama, 1/3 podijeliti kao dar prijateijima, a 1/ 3 ostaviti za svoju porodicu.
Muslimani našeg podneblja uobičajili su prigodno obilježiti i slijedeće dane:
- Nova muslimanska hidžretska godina,
- Mevlud i
- mubarek-noći: Lejlei-regaib, Lejlei-miradž, Lejlei-berat i Lejlei-kadr,

Nova muslimanska hidžretska godina
Muslimanska hidžretska godina odreduje se prema kretanju Mjeseca oko Zemlje, a ima 354 ili 355 dana. Muslimanske hidžretske godine računaju se od seobe Muhammeda a. s. i prvih muslimana iz Meke u Medinu. Kao prvi dan Nove muslimanske godine uzima se 1. muharrem svake godine.

Mevlud
Mevlud je svečanost kojom muslimani obilježavaju 12. rebiul-evel kao rođendan Muhammeda a. s. Tom prilikom u džamijama se prouči mevlud i prigodna predavanja o životu i radu Božijeg Poslanika i uglednih ashaba, kao i u raznim drugim prilikama.

Mubarek-noći
Lejlei-regaib pada prvog uoči petka u mjesecu redžebu. Te noći osjetila je hazreti Amina, da je ponijela Muhammeda a. s. Lejlei-miradž pada 27. noć mjeseca redžeba. U toj noći Muhammed a. s. doživio je najviše duhovno uzdignuće i dobio od Allaha dž. š. zaduženje za pet dnevnih namaza.
Lajlei-berat pada 15. noć ša'bana kada Allah dž. š. određuje
ljudske sudbine za narednu godinu. Ona nas podsjeća na skori dolazak najdražeg nam gosta, ramazana, da bismo se duhovno i fizički pripremili za post i ostale ibadete. Lejlei-kader pada 27. noć ramazana. To je najodabranija noć u godini. Za nju veli Allah dž. š. da je bolja od hiljadu mjeseci jer je u toj noći počeo Allah dž. š. objavljivati Kur'an a. š. Muhammedu a. s.