ilmihal... Učitavanja Sadržaja...

SADRŽAJ

 

PRISTUP
Čime počinjemo svaki dobar posao?
Šta znači Bismilla?
Koji su to svakodnevni poslovi prije kojih trebo izgovoriti Bismillu?

ISLAM
Šta je Islam?
Ko su muslimani?
Šta smo mi po vjeri?
Šta je Kur'an?

ISLAMSKI POZDRAV - SELAM
Šta je selam?

I DIO - ISLAMSKO VJEROVANJE (IMAN)
PRVA TEMELJNA ISTINA VJERE
DRUGA TEMELJNA ISTINA VJERE
TREĆA TEMELJNA ISTINA VJERE
PETA TEMELJNA ISTINA VJERE
ŠESTA TEMELJNA ISTINA VJERE

II DIO - GLAVNE ISLAMSKE DUŽNOSTI
PRVA ISLAMSKA DUŽNOST
DRUGA ISLAMSKA DUŽNOST - NAMAZ (SALAT)
Kako stojimo u namazu?
Kako se pregibamo u namazu?
Kako se spuštamo na zemlju u namazu?
Kako sjedimo u namazu?
UVJETI ZA NAMAZ (NAMASKI ŠARTI)
PRVI UVJET ZA NAMAZ - OPĆA ČISTOĆA
DRUGI UVJET ZA NAMAZ – ABDEST
UZIMANJE ABDESTA (slikovit prikaz)
O meshu
Tejemmum
Gusul
TREĆI UVJET ZA NAMAZ - POKRIVANJE TIJELA
ČETVRTI UVJET ZA NAMAZ - VRIJEME NAMAZA
Ezān
PETI UVJET ZA NAMAZ - KIBLA (KA'BA)
ŠESTI UVJET ZA NAMAZ - NIJJET (ODLUKA)
Ikāmet
SASTAVNI DIJELOVI NAMAZA - NAMASKI RUKNOVI
NAMASKI RUKNOVI (slikovit prikaz)
Stupanje u namaz (iftitāh-i tekbir)
Pregibanje u namazu (rukū')
Spuštanje lica na tle (sedžda)
Sjedenje u namazu
Ettehijjātu
Salavāti
Dove
Završetak namaza (selām)
DODATAK O KIRĀETU
Subhāneke
Eūza i Bismilla
Sura El-Fatiha
Sūra Vel-Asri
Sūra Nasr (Izā daze)
Sura Tebbet-jedā
Sura Ihlas (Kul-huvallahu)
Sura Felek
Sura Nas
PET DNEVNIH NAMAZA
SABAH-NAMAZ
AKŠAM-NAMAZ
PODNE-NAMAZ
IKINDIJA NAMAZ
JACIJA-NAMA
VITR-NAMAZ
ZIKR
NAMASKA DOVA
ZABORAV U NAMAZU (SEHV-I SEDŽDA)
ŠTA KVARI NAMAZ
POUKE O FARZ-NAMAZIMA
POUKE O SUNNETIMA
ZAJEDNIČKO KLANJANJE (DŽEMĀAT)
OSTALI NAMAZI
TREĆA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST
ČETVRTA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST
PETA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST

III DIO - KULTURA ISLAMSKOG ŽIVOTA
ISLAMSKI BLAGDANI
Ramazanski bajram
Kurban-bajram
Nova muslimanska hidžretska godina
Mevlud
Mubarek-noći
ISLAMSKO VLADANJE (AHLAK)
DUŽNOSTI PREMA ALLAHU
DUŽNOSTI PREMA SEBI
DUŽNOSTI PREMA OSTALIM LJUDIMA
GRIJESI I KAJANJE
Veliki grijesi