ilmihal... Učitavanja Sadržaja...

ISLAMSKI POZDRAV - SELAM

 

Šta je selam?
Selam je islamski pozdrav obavezan za sve muslimane i muslimanke na cijelom svijetu pri njihovim međusobnim susretima. Islamski pozdrav glasi: ES-SELĀMU ALEJKUM, što znači: »Mir i spas Božiji želim vama!« Musliman kome je nazvan selam treba da uzvrati slijedećim riječima: VE ALEJKUMUS-SELĀM, što znači: »I ja vama mir i spas Božiji želim.«