ilmihal... Učitavanja Sadržaja...

PRISTUP

 

Čime počinjemo svaki dobar posao?
Svaki dobar posao počinjemo riječima: BISMILLAHIR-RAHMĀNIRRAHIM, što znači: U IME ALLAHA, SVEMU DOBROČINITELJA, MILOSTIVOG! Ova formula naziva se BISMILLA.

Šta znači Bismilla?
Bismilla znači da se mi odlučujemo da svaki svoj čin uradimo misleći na Allaha dželle šānuhu i moleći Ga da nam pomogne.

Koji su to svakodnevni poslovi prije kojih trebo izgovoriti Bismillu?
Svakodnevni poslovi prije kojih treba moliti Allaha za pomoć i blagoslov su slijedeći:
- kada peremo ruke i umivamo lice,
- kada pristupamo objedu,
- kada učimo Kur'an,
- kada radimo školski zadatak,
- kada polazimo od kuće na ulicu ih na posao,
- kada radimo bilo koji posao u radionici ili na polju...

U ovim i sličnim poslovima Bismillom spominjemo Boga i molimo Ga da nam dadne snagu i razum da započeti posao sretno završimo, jer naš život, snaga i razum zavise od Njega, Allaha dželle šānuhu.